.

 Sporen van de Tempelieren in Nederland - http://www.tempelieren.nl - © Ben Brus 2003-2012 Aardenburg (Zeeuws-Vlaanderen)


Vermeldingen in de literatuur


Schoengen schrijft in “Monasticon Batavum(1941, II, pg.7): “Aardenburg(Z) Tempeliers? Lit. Navorscher , XXXIX (1890) 105.”


In 1963 vermeldt Hardenberg inDe ondergang van de Tempeliers” (pg. 7.) dat Guy van Vlaanderen vier bunder op het veen bij Aardenburg in huur gaf aan de Tempelhof bij Brugge. De zelfde vier bunder verklaarde hij in februari 1285 met nog twee bunder twee gemeten en vijf roeden voor 293 … 12 schellingen en 2 penningen te hebben verkocht aan de commandeur voor Vlaanderen van de Tempelridders.


Hosten (2006,pg.228.) deelt het volgende mee: “Vanaf 1282 huurden de tempeliers van Brugge een stuk grond op het veen bij Aardenburg van de Vlaamse graaf Gwijde van Dampierre. Dit gebeurde op verzoek van de commandeur van Vlaanderen, Pieter Utenzacke. Nauwelijks een jaar later verkocht de graaf de gronden aan de tempeliers.”


Nuyttens (2007, pg.136.) schrijft:Ër zijn maar enkele summiere indicaties voor de gebiedsuitbreiding van de commanderij te Brugge: graaf Gwijde van Dampierre schonk op 25 mei 1282, uit erkentelijkheid voor bewezen diensten, gronden op de moeren van Aardenburg. Om tot verdere gebiedsconcentratie te komen heeft de commandeur Pieter uter Zak in februari 1286 op dezelfde plaats nog een aantal gronden aangekocht. Aan de graaf en zijn erfgenamen moesten de tempeliers daarvoor een jaarlijkse rente betalen af te rekenen op de rekening van Assenede.


Goudriaan plaatst in 2010 in zijn “Kloosterlijsteen eventueel tempelierenklooster te Aardenburg op de eliminatielijst. Hij geeft hiermee aan, dat geen bevestiging werd gevonden voor het bestaan van een dergelijk klooster. Eventuele mededelingen erover rekent hij tot de legendes


Was de Tempelorde in Aardenburg gevestigd?


Aardenburg beleefde als stad in de dertiende eeuw een bloeiperiode. Het was een belangrijke zeehaven. Het groeide in die dagen uit tot een drukbezocht Maria-bedevaartsoord.

Dit waren kenmerken die de stad in aanmerking deden komen als vestigingsplaats voor de Tempelorde. Zekerheid bestaat er echter alleen over, dat de tempelheren in de omgeving gronden in bezit hebben gehad. Een klooster of huis van de Orde is er vrijwel zeker niet geweest.


Samenvatting


De tempelorde heeft in de omgeving van Aardenburg gronden bezeten. Over een klooster of huis van de Orde ter plaatse is niets bekend.
Literatuur


Goudriaan, K.: Kloosterlijst. http://www2.let.vu.nl/oz 2010.

Hardenberg, H.: De ondergang van de Tempeliers. In: Johanniter Orde in Nederland. 14e jrg , Nr.56A, juli 1963.

Hosten, J.: De tempeliers. Pearson Education, (2006).

Nuyttens, M.: Krijgers voor God. Leuven, Zutphen, (2007).

Schoengen. M.: Monasticon Batavum. Amsterdam ,1941.Verder Terug Home