:. Sporen  van de Tempelieren in Nederland - http://www.tempelieren.nl - © Ben Brus 2003-2012 Beek (Limburg)Vermeldingen in de literatuur


Schoengen schrijft in Monasticon Batavum (verschenen in 1941, II, pg.28): “Beek (L.) Tempeliers. Hun huis, met grachten omgeven, stond in den tegenwoordigen tuin van Dr. Beckers (mededeling van Majoor Leclerq te Heerlen, 16 Sept. 1917.)


Post (1957; pg218) noemt Beek als een van de kleinere plaatsen waar de Tempelorde zich in ons land vestigde.


Hardenberg (1963, pg.11) merkt op: “Hoe staat het nu met de bezittingen van de Tempelridders elders ( dan in Alphen) in Nederland? In het “Monasticon Batavum” zouden zij ook nog in andere Zeeuwse en Brabantse plaatsen gevestigd zijn geweest en bovendien op verschillende plaatsen in Holland en Limburg. Gaat men na, waarop deze beweringen steunen, dan blijkt de overlevering of de volkverbeelding hiervoor de enige bron te zijn of wel de verwarring met de aanwezigheid met een andere orde, zooals te Haarlem, te Zierikzee of te Beek in Limburg respectievelijk met de Lazarusorde en de Duitse orde.”


Streefland (pg.144)


Goudriaan neemt in zijn Kloosterlijst (2010) een eventueel tempelierenklooster in Beek op in de eliminatielijst, hetgeen inhoudt, dat voor het bestaan van een dergelijk klooster geen bevestiging werd gevonden. Berichten hierover worden door hem tot de legenden gerekend.


Samenvatting:

Berichten over een Tempelierenvestging in Beek (L) berusten kennelijk op een vergissing, te weten op een verwisseling met een klooster van de Duitse Orde.Literatuur:

Goudriaan, K. Kloosterlijst. http://www2.let.vu.nl/oz 2010.

Hardenberg, H. De ondergang van de Tempeliers. In: “Johanniter Orde in Nederland.”,

14de jrg., nr. 5A. Juli.1963.

Schoengen, M. Monasticon Batavum. Amterdam, 1941.

Verder Terug Home