Sporen van de Tempelieren in Nederland - http://www.tempelieren.nl - © Ben Brus 2003-2012 Hoorn

In de binnenstad van Hoorn treft men de Tempelsteeg, een ingebouwd doodlopend straatje.

De internetsite van de gemeente Hoorn vermeldt:

Ramen 4. Lutherse kerk uit 1769. Naast de kerk een poortje, dat toegang geeft tot de doodlopende Tempelsteeg aan het eind waarvan eens de kerk van de Remonstranten stond. Het huisje aan de linkerzijde van de kerk is de voormalige kosterij, aan de rechterzijde de voormalige pastorie.

Hoorn was in de twaalfde en dertiende eeuw al een aanzienlijke zeehavenplaats. Als zodanig zou het zeker voor een vestiging van de Tempelorde in aanmerking zijn gekomen. De Tempelsteeg was echter zo nauw in een kerkelijk gebouwencomplex geďncorporeerd, dat de term “tempel” hier ongetwijfeld naar tempel in de betekenis van kerkgebouw verwijst.

Dit werd bevestigd door de Vereniging Oud Hoorn. Deze deelde mee, dat de twee kerken teruggaan op twee schuilkerken, die oorspronkelijk achter de huizen van de Ramen werden gebouwd. Later kreeg de Lutherse kerk een gevel aan deze straat.

 Samenvatting: Geen verwijzing naar de Tempelorde werd gevonden, Het steegje is bouwkundig nauw betrokken bij twee kerkgebouwen en dankt ongetwijfeld daar zijn naam aan.

 

Literatuur 

Gemeente Hoorn:          http://www.hoorn.nl

Vereniging Oud Hoorn:  http://www.verenigingoudhoorn.nl

 

Verder Terug Home