TER APEL


Bij Ter Apel vindt men het Tempelbos en de Tempelbosweg.

Het Tempelbos is een oud bos gelegen in een moerassig gebied. Er wordt van verteld, dat er soms mysterieuse dingen gebeuren.

Ter Apel ligt aan een oude heerbaan, die ten oosten van de Hondsrug loopt en die Groningen en Munster onderling verbindt. De betrokken landstreek was vanouds een eenzaam en schraal heide-veen gebied.

In Ter Apel lag indertijd aan deze weg een klooster van de Kruisheren. De betrokken gebouwen, voor zover behouden gebleven, worden op het ogenblik beheerd en ter bezichtiging gesteld door de “Stichting Klooster Ter Apel”. In vroeger tijd stond het klooster bekend vanwege de gastvrijheid waarmee pelgrims en andere reizigers langs de heerweg er ontvangen werden.


Van de zijde van genoemde stichting werd meegedeeld dat wordt aangenomen, dat het element “tempel” in de naam “Tempelbos” verwijst naar de driehoekige vorm van het betrokken stuk bosgrond.

Het vermoeden dringt zich hierbij op, dat het klooster van de Kruisheren misschien als voorganger een Tempelierenklooster heeft gehad. Dit is echter onwaarschijnlijk Het Kruisherenklooster werd gesticht in 1465, terwijl de Tempelorde reeds in 1312 ophield te bestaan.. Hier gaapt een afstand in de tijd van anderhalve eeuw. Deze valt moeilijk te overbruggen. Konkrete aawijzingen, die kunnen wijzen op een relatie met de Tempelorde, werden ook verder niet gevonden.


Samenvattend: In de omgeving van Ter Apel komen de toponiemen “Tempelbos” en “Tempelbosweg” voor. Konkrete aanwijzingen dat het element “tempel” in deze namen verwijst naar de Tempelorde werden niet gevonden. Een reden om een dergelijk verband te veronderstellen ontbreekt.Literatuur


Stichting Klooster Ter Apel: http://www.kloosterterapel.nlVerder Terug Home