Sporen van de Tempelieren in Nederland - http://www.tempelieren.nl - © Ben Brus 2003-2012 Voor dit hoofdstuk geraadpleegde Literatuur 

Anker, S.van den

De Opheffing der Tempeliers.

s Hertogenbosch, 1868.

 

Blok, D.P. e.a. (Redactie)

Algemene Geschiedenis der Nederlanden.Deel 3: Middeleeuwen.

Haarlem, 1982.

 

Bruno, S.T.

Templar Organization. The Management of Warrior Monasticism.

1st Books Library, 2000.

 

Brus, B.

De Tempelorde in de Nederlandse geschiedschrijving.

Militiae Christi. Jrg.1, 2010, p.71 – 107. Ieper.

 

Burgers, J.W.J.

Rijnkroniek van Holland en zijn auteurs

Hilversum, 1999

 

Buyten, Y.van, en W.Vanderzeypen

De Tempeliers. Huurlingen van de Paus.

Synthese & Aqua Fortis, z.j.

 

Charpentier, L.

Les Mysteres Templiers.

Editions J’ai Lu, A364, 1967.

 

Dailliez, L.

Les Templiers. Ces inconnus.

Paris, l972.

 

Demurger, A.  

Opkomst en Ondergang van de Tempelridders. De historische waarheid over de beschermers van het Heilige Graf. 1119 – 1307. Vertaling: Walter Hund.

Baarn, 1993.

 

Demurger, A.

The last Templar. The tragedy of Jacques de Molay, last Grand Master of the Temple.

London, 2004.


Du-Puy, P.

Histoire de l'ordre militaire des Templiers ou chevaliers du Temple de Jerusalem..

Brusselles, 1751

 

Engelen van der Veer
Mr. G.A.J. Van
Mr. G.J. ter Kuile
R.Schuiling

Overijssel.

Deventer, 1931.

 

Finke, H.

Papsttum und Untergang des Tempelordens.

Münster, 1907.

 

Frale, B.

L’ultima battaglia dei Templari.

Rome, Edizioni Viella, 2001.

 

Frederico, P.

Corpus Inquisitionis Neerlandicae.

Gent, 'sGravenhage, 1889.


Hardenberg, H.

De ondergang van de Tempeliers. In: Johanniter Orde in Nederland.

14e Jrg. Nr.56A, Juli, 1963.

 

Havemann, W.

Geschichte des Ausgangs des Tempelherrenordens.

Stuttgart und Tübingen,1846.


Hefele

Zur Geschichte der Aufhebung des Tempelordens. In: Theologische Quartalschrift. 48.Jrg. 1.Quartalh.

Tübingen, 1866.

 

Heussen, H.F. Van
H.H.van Rijn

Kerkelijke historie en outheden der zeven vereenigde Provinciën.

Leiden 1726.

 

Hosten, J.

De tempeliers. De tempelorde tijdens de kruistochten en in de Lage Landen.

Pearson Education Benelux, (2006).

 

Huchet, P.

De Tempeliers. Van glorie tot tragedie. Vertaling Lex Wapenaar.

Uitg. Synthese, Den Haag, 2004.

 

Jappe Alberts, W.

Geschiedenis van Gelderland tot 1492.

Zutphen. 1978.

 

Jong, Kardinaal de

Handboek der Kerkgeschiedenis. II.

Utrecht, Nijmegen, Antwerpen, Brussel, Leuven. 1947.

 

Lord, E.

The Knights Templar in Britain.

London, enz. ,(2004).

 

Moll, W.

Kerkgeschiedenis van Nederland vóór de hervorming.

Arnhem, 1867.


Mudzaert, D.

De Kerckelycke historie van de gheboorte onses Heeren Jesu Christi tot het tegenwoordige jaar MDCXXII.

Antwerpen, 1622.

 

Nicholson, H.
& D. Nicolle

God’s Warriors. Knights Templar. Saracens and the Battle for Jerusalem.

Osprey Publishing Ltd.  2005.

 

Nicholson, H.

The Knights Templar. A new history.

Phoenix Mill, 2004.

 

Nicholson, H.

Knight Templar 1120 – 1312.

Oxford, New York, 2004.

 

Nicholson, H.J.

The Knights Templar on trial.

The History Press, 2009

 

Nuyttens, M.

Krijgers voor God. De orde van de tempeliers in de Lage Landen ( 1120 – 1312 ).

Leuven/Zutphen, (2007).

 

Os, I.van

De abolitione ordinis Templariorum.

Herbipoli, 1874.

 

Oursel, R.

Routes Romanes.

Ed. Zodiaque.

 

Post, R.R.

Kerkgeschiedenis van Nederland in de Middeleeuwen.

Utrecht-Antwerpen, 1957.

 

Raynouard, F.J.M.

Monuments historiques relatifs à la condemnation des chevaliers du Temple et l’abolution de leur ordre.

Paris, 1813.

 

Read, P.P.

The Templars.

London, 1999.

 

Roefstra, J.

Onderzoek naar de Tempelorde in het voormalig graafschap Holland. Een historisch-archeologische aanpak

In: Militiae Christi Jrg.1, 2010, p. 109 – 137. Ieper.

 

Roggé, P.

Tempelridders. In: Spiegel Historiael. Jrg.7: pg 555 t/m  575.

1972.

 

Rogghé, P.

De Orde van de Tempelridders en haar geschiedenis in het oude Graafschap Vlaanderen.

Gent, 1973.

 

Römer, R.C.H.

Geschiedkundig overzigt van de kloosters en abdijen in de voormalige graafschappen  van Holland en Zeeland.

Leiden,  1854.

 

Schoengen, M.

Monasticon Batavum. Deel II.

Amsterdam, 1941.


Schwalm, J.

Sechs Schreiben deutscher Fürsten an Philipp den Schönen. In: Bericht úber die neunundzwanzigste Jahresversammelung der Centradirection der Monumenta Germaniae historica.

Berlin, 1903.

 

Veen, K. ter

De Tempeliers. Afrekening met een legende.

Soesterberg, 2000.

 

Ven, G.P.van de

Leefbaar laagland. Geschiedenis van de waterbeheersing en landaanwinning in Nederland.

Utrecht , 1993.

 

Vogel, C.

The Mobility of Templars from Provence. In: Burgtorf, J en H.Nicholson ( Ed. ): International Mobility in the Military Orders.  Travelling on Christ’s Business.

Cardiff, 2006.

Web-sites .
Burgers, J.W.J.

Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299 – 1345

http://www.historici.nl

Dafoe, S. en A.Butler

Knights Templar.

http://www.templarhistory.com

Hosten, J. (ed.):

Tempeliers.be.

http://www.tempeliers.be
Leviez, P.

L’Ordre du Temple

http://www.aquiweb.com/templiers

N.N.

Das « Chinon Pergament «

http://osmth.de/Chinon_Pergament.html

N.N.

Templarsnow

http://templarsnow.blogspot.com

Rehm, M.

Team Templer

http://www.die-Templer.de

Staf, Ch.

Projet Beaucéant

http://www.templiers.orgMet betrekking tot de Tempelorde bestaat een grote hoeveelheid literatuur.

Als bron wordt doorgaans aangegeven:

Dailliez, L.:                  Bibliographie generale du Temple.                Paris, CEP, 1972.

Een wat uitvoerige becommentarieerde bibliografie is te vinden in het hierboven genoemde werk van  A. Demurger.

Een geactualiseerde bibliografie geeft Hosten op bovengenoemde web-site.


 

Verder Terug Home