Sporen van de Tempelieren in Nederland - http://www.tempelieren.nl - © Ben Brus 2003-2012 De

Tempelorde

De volgende pagina’s geven een beknopte beschrijving van de verschijningswijze van de tempelorde. De bedoeling is, een idee te krijgen van de aard van mogelijke sporen die zij in ons land kan hebben achtergelaten, zodat daar meer gericht naar gezocht kan worden. Bij het samenstellen van dit overzicht is dus enigermate selectief te werk gegaan. Niet alle aspekten worden belicht. Onderwerpen, die betrekking kunnen hebben op “sporen in Nederland” zijn zoveel mogelijk naar voren gehaald.

Achtereenvolgens komen aan de orde:

 

Het Begin

 

Het Leger

 

De Regel

 

De Tempelorde in Europa

 

Het einde

 

De Tempelorde in Nederland

 

Geraadpleegde Literatuur

Verder Terug Home