Dijk (bij Asten )


Dijk is een buurtschap in de gemeente Asten, gelegen aan het riviertje de Aa.

In Dijk ligt een grondstuk dat van ouds De Tempel wordt genoemd. Dit blijkt uit de volgende aan de website S.A.S.Peelland van Theo Meulendijks ontleende gegevens:


De vraag is: wijst “tempel ” in de naam hier op een relatie met de Tempelorde?

Voor verdenkingen in die richting is ongetwijfeld plaats: De naam “Tempelhof“ blijkt te stammen uit een ver verleden. Andere verklaringen voor de naam werden niet aangegeven en liggen ook niet voor de hand. “Hof” en”hofstad” wijzen op het bezit van een behuizing en bijbehorende gronden met een zeker aanzien. In de geciteerde oorkonden wordt herhaaldelijk gewezen op de ligging aan “den Dijck”. Deze dijk wordt wel gezien als een deel van een oude (Keltische) route: Meijel, Liesel, Asten, Lierop door de Peel. Dijk betekent hier kennelijk: een verhoogde weg door een moerassig gebied. Tussen de hofstad en “Den Dijck” bestaat blijkbaar een bijzondere relatie. Dit alles is goed in overeenstemming met hetgeen bekend is van de Tempeliers. Ging hun eerste zorg niet uit naar de beschikbaarheid en de veiligheid van wegen? Waren zij niet befaamd om hun waterbouwkundige werken, enz.?

Evenwel, een dwingend argument voor een feitelijke relatie tussen de Tempelorde en de hofstede “De Tempel” in Dijk bij Asten is daarmee niet gegeven. Van meer dan een gerechtvaardigd vermoeden mag niet gesproken worden.Samengevat: De naam, de ouderdom, de ligging en uitlatingen in oorkonden rechtvaardigen een vermoeden, dat de hoeve De Tempel in het gehucht Dijk bij Asten indertijd een aan een doorgaande weg gelegen steunpunt van de Tempelorde is geweest . Een definitief bewijs hiervoor ontbreekt voor alsnog.Literatuur

Theo Meulendijks: http://www.saspeelland.nl/theomeulendijks Onderzoek Asten.
Verder Terug Home