Sporen van de Tempelieren in Nederland - http://www.tempelieren.nl - © Ben Brus 2003-2012 

         Heer

               De Tempeliersgaard in Heer is een straat in een nieuwbouwwijk in Wijk bij Maastricht. De naam werd in 1980 bij raadsbesluit vastgesteld met als motivering: “De naam verwijst naar gronden in het bezit van de Orde der Tempeliers”.

In het Cijnsregister van de Heer van het Sint-Servaas-Capittel uit 1588 worden deze gronden aangeduid met de namen: “Tempeliersgaard”, “de Tempelierelanden” en “’t Tempelgoed in de Langendel.”

Tot voor kort lag hier een boerderij, de “Tempelhof” genaamd. Deze is intussen afgebroken.
Dit goed lag niet ver van de Maas en van de weg langs de rechter Maasoever.

Het vermoeden ligt voor de hand, dat deze vestiging indertijd diende als steunpunt voor de opvang van pelgrims en andere reizenden.

Samenvatting: Het lijkt wel zeker, dat de Tempelridders bij Heer indertijd gevestigd waren, Vermoedelijk diende de boerderij als steunpunt bij het beveiligen van de weg en bij de hulpverlening aan reizenden.Literatuur:

Jagers, Br. G. en Br. O. Berns : Maastricht. ‘n Straat en ’n Naam.Verder Terug Home