Sporen van de Tempelieren in Nederland - http://www.tempelieren.nl - © Ben Brus 2003-2012 Heino

 

Bij Heino in Salland lag tot voor kort de boerderij “De Tempel”. Deze was van oude datum. Ze staat aangegeven op oude kaarten, onder anderen op kadasterkaarten van 1832. Ze was gelegen aan de weg van Heino naar Raalte, ongeveer een kilometer van het centrum van het dorp vandaan. Enige jaren geleden werd de boerderij afgebroken, om plaats te maken voor een nieuwe woonwijk.

 

“Omheining”- de Vereniging voor Heemkunde te Heino – kent een werkgroep “Boerderij- en Veldnamen”. Hier was met betrekking tot de afkomst van de naam “De Tempel” niets bekend. Aan een mogelijk verband met de Tempelorde was nooit gedacht. Archeologische vondsten in de omgeving waren niet bekend.

Bekend was slechts, dat De Tempel een zeer oude boerderij is geweest met een zeker aanzien . De bewoners werden in de achttiende eeuw wel “Tempelman”genoemd. Deze naam komt in de wijdere omgeving ook als boerderijnaam voor, bijvoorbeeld ten noordoosten van Wijhe. Mogelijk bestaat hier samenhang.

Na nader onderzoek verstrekte de werkgroep nog de volgende gegevens. In de negentiende eeuw trouwde de toenmalige bewoner van de boerderij, met een vrouw, die afkomstig was van een aanzienlijke boerderij uit Wijhe, “De Tempel” genaamd. Mogelijk werd deze naam meegenomen naar Heino.

Verder wijst de werkgroep op de mogelijkheid, dat Tempel als boerderijnaam is afgeleid van “tempel” in de betekenis van “spanstok bij een weefgetouw”. In Heino en ruime omgeving kwam indertijd, in verband met de vlasteelt, weverij als huisnijverheid veel voor.

Een relatie in vroegere tijden tussen de boerderij De Tempel en doorgaand langeafstandverkeer werd niet als voor de hand liggend beschouwd.

Aan de heemkundevereniging is geen enkel feit bekend, dat zou kunnen wijzen op een relatie met de Tempelorde. Ze gaat er vooralsnog van uit, dat een dergelijk verband ook niet aanwezig is.

 

Samenvattend: afgezien van de naam van een boerderij werden in Heino geen aanwijzingen gevonden voor een aanwezigheid van of een relatie met de Tempelorde. Mogelijk blijft een indirecte samenhang doordat de naam van elders werd “meegenomen”.

  

Literatuur

Robas Producties:    Historische Atlas van Gelderland.  Robas Producties, 1989.   Blad no.338.

Stichting Kadastrale Atlas Overijssel 1832:    Kadastrale Atlas Overijssel 1832. Enschede 1995. Kaart 08 en 09.

 

Verder Terug Home