Sporen van de Tempelieren in Nederland - http://www.tempelieren.nl - © Ben Brus 2003-2012 

 Herxen

 

In Herxen ligt de boerderij “De Tempel”. Het is een kleine bouwvallige hofstede, die nu in gebruik is als opslagruimte.

De eigenaar vermoedt, dat de naam verwijst naar “tempel” in de zin van steunbalk. Dit in verband met het vele water en de bijbehorende waterwerken in de omgeving. Van een relatie met de Tempelorde is geen sprake geweest. Sporen van een grachtenstelsel zijn niet overtuigend aanwezig. Archeologische vondsten komen in de hele omgeving voor, maar op deze plaats niet opvallend veel of afwijkend.

 

       

                         Boerderij “De Tempel” te Herxen. (Foto: Lieske Brus-Overman.) 

Het huis is voor het laatst herbouwd in ongeveer 1870. Voordien werd het in archiefstukken vermeld als katerstede behorend bij de havezate Herxen. (Gevers en Mensema, 1985.)

“De Tempel” in Herxen ligt op enkele tientallen meters afstand van de IJsseldijk. Van ouds was hier een (doorwaadbare?) oversteekplaats. Ook de van ouds bestaande weg van Zwolle naar Deventer ligt op zeer korte afstand. Deze loopt via Windesheim, dat ongeveer een kilometer verwijderd ligt. Mogelijk was de Tempel in Herxen een door de Tempelorde in stand gehouden veer over de IJssel en steunpunt langs een doorgaannde weg.

 

Samenvattend: de naam en de ligging aan de doorgaandeweg Deventer/Zwolle bij een veer over de IJssel doen bij “De Tempel” in Herxen een relatie met de Tempelorde vermoeden.

 

Literatuur.

Gevers, A.J. en A.J.Mensema:     De Havezaten in Salland en hun bewoners.     Alphen a/d Rijn, 1985.

  

Verder Terug Home