Sporen van de Tempelieren in Nederland - http://www.tempelieren.nl - © Ben Brus 2003-2012 Kwaalburg


Kwaalburg is een gehucht, ongeveer een kilometer ten ZW van Alphen gelegen.

Er lagen indertijd drie hofsteden, die aan de commanderij Ter Brake toebehoorden.

Op deze boerderijen rustte een erfdienstverplichting. Op grond hiervan wordt vermoed, dat de relatie een restant is van de domeinstructuur uit de tijd ,dat het gebied in handen was van de abdij van Echternach.(Bijsterveld, I, pg. 90 – 93 en 111.)Literatuur


Bijsterveld, A.J.: Alphen van Echternachs domein tot Bredase heerlijkheid. 1175-1312. In: Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda “De Lindeboom”. Deel XLIII, Jrg. 1990, pg. 77- 111.Verder Terug Home