Maasbracht, Sint Joost (Gem.Echt)


In Sint Joost bij Maasbracht ligt een boerderij, “Kloosterhof” genaamd, waarvan gezegd wordt, dat er tempelridders hebben gewoond.


Vermeldingen in de literatuur


W.de Blécourt vermeldt in “Volksverhalen uit Nederlands Limburg” een sage, verteld door. Frits Smeets. Zijn verhaal begint als volgt: “Te Joost bij Echt ligt een witte hoeve, “Kloosterhof”genaamd. Eertijds zou het bewoond zijn geweest door Tempeliers.” De sage vervolgt: het klooster werd uitgemoord, het gebouw verwoest. De altaarsteen werd als drempel voor de deur van de hoeve gelegd. Toen de eigenaar de steen naar zijn eigen kasteel wilde laten overbrengen, werd deze op een wagen geladen. Echter, alle paarden uit de omgeving, voor de wagen gespannen, bleken er geen beweging in te kunnen brengen. Nog steeds ligt de steen als drempel voor de deur van de boerderij.


Schoengen schrijft inMonasticon Batavum” ( II, pg.118.):Maasbracht (L.).Tempeliers? Patr. St.Judocus (St.Joost). Volgens één overlevering zou het latere klooster der Bogaarden aanvankelijk bewoond zijn geweest door Tempeliers, die zich hier vestigden na de opheffing der orde in 1312 en hun naam bleven dragen; vgl. Publ. de Limb., IV (1867) 102, 483. Wolters (Publ. De Limb., XVII, 1880, 7) en Flament (Maasgouw, XXV, 1903, 53) daarentegen houden, dat het Caulieten waren.”


Ronald Stenvert c.s. vermelden in hun website: “De boerderij Kloosterhof (Caulietenstraat 12) is een wit gesausd, deels in mergel opgetrokken dwars huis met grote ronde en spitsboogvormige vensteropeningen in achter- en linker zijvleugel. Het gebouw is een restant van een rond 1300 gesticht caulieten klooster. Rond het midden van de 14de eeuw zouden zich hier enkele oud-Tempelieren gevestigd hebben. Later werd het bewoond door franciscanen. In 1969 is de boerderij gerestaureerd.”


In de “Kloosterlijstvermeldt Goudriaan onder Echt een klooster van de Caulieten, gevestigd in een kloostergebouw in St.Joost. Deze Cauliten werden opgevolgd door Begarden, die het gebouw hadden overgenomen. In de''Eliminatielijstvermeldt deze

auteur onder Echt de Tempelieren en voegt er aan toe:”In werkelijkheid caulieten en begarden.” Hij lijkt hiermee te willen zeggen, dat er in Sint Joost geen tempelierenklooster heeft bestaan.Voorbij Echt liep indertijd de Romeinse heerbaan van Xanten naar Heerlen. Deze volgde het tracé van de oude Koning Karelsweg, tegenwoordig de Prinsendijk.Samenvatting


Sommigen nemen aan, dat er na de opheffing van de Orde in 1312 in De Kloosterhof te Sint Joost nog een klooster van de Tempelieren heeft bestaan. Hiervoor werd geen bevestiging gevonden. Niet uitgesloten behoeft te worden, dat na 1312 leden van de voormalige Tempelorde in De Kloosterhof te Sint Joost woonachtig zijn geweest .Literatuur


Blécourt, W.de: Volksverhalen uit Nederlands Limburg. Utrecht/Antwerpen, 1981.

Goudriaan, K.: Kloosterlijst. Http://www2.let.vu.nl/oz

Schoengen, M.: Monasticon Batavum. Amsterdam, 1941.

Stenvert, R.c.s.: Monumenten in Nederland. Limburg. http://www.dbnl.org/tekst/sten...Verder Terug Home