Sporen van de Tempelieren in Nederland - http://www.tempelieren.nl - © Ben Brus 2003-2012 Overschie

 

Bij Overschie ligt aan de oude weg naar Delft een landgoed met buitenhuis, dat de naam “De Tempel” draagt. In de onmiddellijke omgeving liggen de Tempelweg, de Tempelbrug en de Tempeldijk.

 

Van der Aa (pg.63) schrijft over dit buiten::

TEMPEL.(DE), hofstede in Delfland, prov.Zuid-Holland,……. ten O.van Schiedam, gem. Overschie en Hoogeban, 20 min. N.W. van Overschie in de Schieveense-polder, aan de straatweg van Rotterdam op Delft.

Toen de Heer Johan van der Hoeven, Heer van den Tempel, Berkel en Rodenrijs, van de Staten van Holland en West-Friesland verlof bekwam , ter verveening van zijnen grond in de heerl. Den Tempel en het afbreken van de oude riddermatige hofstad van dien naam, heeft hij  zijne hofstede en landen, gelegen in den Schieveensche polder, nabij Overschie, aan de Rotterdamsche-rijweg, langs de Schie eerst leenroerig gemaakt, waardoor die hofstede den naam van den Tempel bekwam, en alzoo de regte heerl. de Tempel tot een onleen werd.”

In 1715 kocht Mr..Johan van der Hoeven inderdaad de hoge heerlijkheid De Tempel bij Berkel en Rodenrijs onder het beding, dat de betrokken heerlijke rechten ook zouden gelden voor de in zijn bezit zijnde nabijgelegen boerderij “Berkeloord”. Deze hofstede werd daarna verbouwd tot een buiten. Dit werd, toen het oorspronkelijk bouwwerk met die naam was afgebroken,“De Tempel” genoemd.

In 1946 werd het landgoed verkocht aan de gemeente Rotterdam. Het buiten werd ingrijpend verbouwd. Op het ogenblik is het in gebruik als psychotherapeutische instelling.

 

Samenvattend: De naam “Tempel” werd in de achttiende eeuw van de heerlijkheid “De Tempel” bij Berkel-Rodenrijs naar dit landgoed bij Overschie overgeheveld. Deze locatie als zodanig staat dus niet rechtstreeks in verband met de Tempelorde.

 

Literatuur

Aa, van der:                 Aardrijkskundig Woordenboek.        Gorichem,  1840.

Aad Engelfriet              De geschiedenis van Overschie en De Tempel.            http://www.engelfriet.net/Alie/Hans/geschiedenisoverschie.html

 

 

 

Verder Terug Home