Sporen van de Tempelieren in Nederland - http://www.tempelieren.nl - © Ben Brus 2003-2012 St.Jansberg bij Mook

 

In Plasmolen bij Mook ligt de St.Jansberg, ook wel Kloosterberg genoemd. In de eerste eeuwen van onze jaartelling lag hier een Romeinse villa: een omvangrijk landbouwbedrijf. Lange tijd gingen er geruchten, dat op die zelfde plaats in de middeleeuwen een klooster van de Tempelorde zou hebben gestaan.

 

Gorissen schrijft in zijn “Stede-atlas van Nijmegen”: “Vermoedelijk hangt de molen aan de voet van de Stroeberg of Kloosterberg samen met een vroegere burcht, die zich mogelijk verhief op de ruďne van een Romeinse villa. Van een dergelijke burcht is in elk geval in XIV al niets meer bekend”.

 

Van de zijde van de Mookse Heemkundekring “De Grenssteen” werd in dit verband het volgende vermeld:

Bij de opgravingen op het gebied van de Romeinse villa werd geen spoor van een burcht of klooster uit de middeleeuwen gevonden. Wel heeft de Johannieterorde in het betrokken gebied landerijen bezeten of ten minste bepaalde rechten gehad. De namen Kloosterberg en St.Jansberg hangen hier mogelijk mee samen.

Omdat de Johannieters bij de opheffing van de Tempelorde in 1312 in haar rechten zijn getreden, is het  mogelijk, dat de Tempel indertijd in deze omgeving gronden in bezit heeft gehad.

 

Samenvattend: het lijkt onwaarschijnlijk, dat op de St.Jansberg een klooster van de Tempelorde heeft gestaan. Mogelijk heeft de Orde er wel gronden of rechten bezeten.

  

Literatuur 

Gorissen,  F.          Stede-atlas van Nijmegen.        Arnhem,   1956.   P. 28.

 

Verder Terug Home