Sporen van de Tempelieren in Nederland - http://www.tempelieren.nl -  Ben Brus 2003-2012 Warffum


In zijn bespreking van de studie van De Wind merkt Dresselhuis (pg. 444.) met betrekking tot deTempelorde op: ....., ofschoon deze rijke Ridderorde ook elders in het Vaderland, zoo als te ......Warfum in de Provincie Groningen.......aanmerkelijke bezittingen had,....


Andere vermeldingen van de Tempeliers te Warffum werden niet gevonden.

Wel noemen meerdere auteurs een belangrijke vestiging van de Johannieters te Warffum. (Beresteyn, pg. 72 en 73; Lemmens, pg. 10; Juk, pg. 86 en 87.) Deze commanderij een vrouwenklooster had veel bezittingen en groeide uit tot het grootste klooster van de Johannieters in Nederland.


Klaarblijkelijk heeft Dresselhuis deze vestiging van de Orde van Sint Jan ten onrechte toegeschreven aan de Tempelorde. Hij vermeldt ook een Tempelvestiging in Arnhem, terwijl daar eveneens alleen de ridders van Sint Jan gevestigd waren.


Samenvatting:

De vermelding van een tempelvestiging in Warffum berust op een misverstand: het verwarren van de Tempelieren en de Hospitaalridders .Literatuur


Beresteyn, E.A.van : Geschiedenis der Johanniter-Orde in Nederland tot 1795. Assen, 1934.


Dresselhuis, J.:Verhandeling over de vernietiging van de orde der Tempelieren, bijzonder met betrekking tot ons Vaderland. In: Vriend des Vaderlands. 1829. Deel III. Pg 441 e.v.


Juk, T.: Warffum en Breede. Sporen van het rijke verleden van twee kerkdorpen op het Groningse Hoogeland. Warffum, 2006.


Lemmens, G.: Hospitaalridders van Sint Jan. Nijmegen, 1977.
Verder Terug Home