Sporen van de Tempelieren in Nederland - http://www.tempelieren.nl - © Ben Brus 2003-2012 `Boshoven


Boshoven is een gehucht, ongeveer 3 km ten Z.O.van Alphen gelegen.

Er lagen vier hoeven, die tot de commanderij Ter Brake te Alphen behoorden. Er rustte een plicht tot erfdienst op. Op grond daarvan wordt vermoed, dat dit bezit een restant was van de oude domeinstructuur uit de dagen van de abdij van Echternach. (Bijsterveld, pg.89 – 93 en 111.)

De commanderij had in Boshoven ook recht op tienden.Literatuur


Bijsterveld, A.J.: Alphen van Echternachs domein tot Bredase heerlijkheid, 1175-1312. In: Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda “De Oranjeboom” . Jrg. 1990. I, pg. 77 - 111.


Verder Terug Home