Sporen van de Tempelieren in Nederland - http://www.tempelieren.nl - © Ben Brus 2003-2012 


Chaam


Chaam is een dorp, ongeveer zes kilometer te NW van Alphen gelegen. Indertijd lag hier een hoeve, die toebehoorde aan de commanderij Ter Brake te Alphen

Op deze hoeve rustte een verplichting tot herendienst. Op grond hiervan wordt aangenomen, dat de relatie met de commanderij een restant was van de oude domeinstructuur uit de tijd, dat het gebied in handen was van de abij van Echternach. (Bijsterveld. I, pg. 89 – 93 en 111.)

De commanderij Ter Brake had ook recht op tienden uit Chaam.


Samenvatting: De Tempelorde bezat te Chaam een hoeve en een recht op tienden. Dit bezit werd beheerd vanuit de commanderij Ter Brake te Alpen.Literatuur


Bijsterveld. A.J.: Alphen van Echternachs domein tot Bredase heerlijkheid. 1175-1312. In: Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda “De Oranjeboom”, Deel XLIII, jrg, 1990. Pg,77 -111.Verder Terug Home