Sporen van de Tempelieren in Nederland - http://www.tempelieren.nl - © Ben Brus 2003-2012 Druisdijk


Druisdijk is en gehucht, liggend ongeveer vier kilometer te Noorden van Alphen.

In Druisdijk lag indertijd een hoeve, die bezit was van de tempelcommanderij Ter Brake te Alphen.

Op de hoeve lag een verplichting tot erfdienst. Op grond daarvan wordt verondersteld, dat dit bezit van Ter Brake zijn oorsprong vindt in de domeinstructuur uit de tijd toen het gebied nog in handen was van de abdij van Echternach. (Bijsterveld, I, pg. 90 – 93 en 111.)


Samengevat: In Druisdijk bezat de Tempelorde een hoeve, die vanuit de commanderij Ter Brake beheerd werd.Literatuur


Bijsterveld, A.J.: Alphen van Echternacher domein tot Bredase heerlijkheid. 1175-1312. In: Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda “De Oranjeboom”. Deel XLIII, jrg. 1990, pg. 77 – 111.


Verder Terug Home