Sporen van de Tempelieren in Nederland - http://www.tempelieren.nl - © Ben Brus 2003-2012 IJsselmuiden

 

Schönfeld ( pg.113.) vermeldt een perceel zandig bouw- en weiland onder IJsselmuiden, dat “Koekentempel” is genaamd. Hij vermeldt voorts, dat deze naam teruggaat op “Cogel-timpe”, met “cogel” in de betekenis van “kap, keuvel”. Hij illustreert hiermee, dat “tempel” in een veldnaam kan voorkomen als vervorming van “timp” bij benoeming van een grondstuk uitgaande van de vorm. Ook andere auteurs noemen in dit verband “Koekentempel” als voorbeeld. Zie verder Toponiemen.

Samenvatting: Uit een oudere vorm van de naam Koekentempel van een perceel bij IJsselmuiden blijkt, dat “tempel” hier teruggaat op “timp”. Het wijst in dat geval dus niet op een relatie met de Tempelorde.

 

Literatuur:

Schönfeld, M.      Veldnamen in  Nederland.           Amsterdam,  1950.Verder Terug Home