Sporen van de Tempelieren in Nederland - http://www.tempelieren.nl -  Ben Brus 2003-2012

Discussie


Het voorgaande hoofdstuk ( Mogelijke vestigingen van de Tempelorde in Nederland ) geeft een veelheid aan feiten, vermoedens en overwegingen. Op zich mogen ze interessant en boeiend zijn, als geheel is het toch te veel, te onsamenhangend en te monotoon om de aandacht gevangen te houden. Tekenen zich in deze nog weinig gestructureerde veelheid bepaalde lijnen af? Valt er samenhang te bespeuren? Bestaat er aanleiding tot het stellen van vragen en het vinden van antwoorden?

Het gemis aan schriftelijke bronnen brengt met zich, dat, wat de Tempelorde in Nederland betreft, de personen, hun handelen en wederwaardigheden en de organisatorische structuur van het geheel wel voor altijd in het schemerduister zullen blijven. Maar wat met betrekking tot de diverse vestigingsplaatsen nog achterhaald kan worden, kan met elkaar en met de historische context in verband worden gebracht. Mogelijk ontstaat dan toch een wat duidelijker en meer samenhangend beeld. In dit hoofdstuk wordt daar naar gezocht.

Het volgende kwam tot nu toe onder de aandacht:

  1. Een dicussiebijdrage uit 1822.

  2. Een Tempelhuis te Trajectum dat fungeerde als bank.

  3. Toch Tempelridders in Emmerik ?

  4. Het Land van Maas en Waal. Was de Tempelorde er opvallend actief ?

  5. Steunpunten van de Tempelorde rond De Bommelerwaard ?

  6. Weg van het Sticht naar het Oversticht.

  7. De IJsselroute.

  8. Het Rivierengebied in het algemeen. Naar een voorlopige conclusie.

  9. Tempel in toponiemen en tradities.

  10. De Tempelorde in de Nederlandse Geschiedschrijving. 

Verder Terug Home